Företaget

Produkter 
- Växtskydd 
- Flytgödsel 
- Skörd 
- Sådd 
- Övrigt 

Aktuellt

Växtodlings Information

Minimerad Jordbearbetning

Leverantörer

Fotogalleri

Kontakta oss

Startsidan

Växtskydd

Med åtskilliga tusen hektar bakom oss vågar vi kalla oss för växtskyddsspecialister. Vi använder oss enbart av den beprövade och väldokumenterade DANFOIL tekniken, som ger erkänt goda effekter. Sprutorna är luftassisterade vilket möjliggör en säker nedträngning av preparaten i grödan med en minimal avdrift.

Enl. en undersökning hos 159 danska användare av Danfoil sprutor konstaterades att 91% av användarna hade sänkt doserna jämfört med tidigare när de körde konventionell spruta. den största reduktionen har gjorts på svampmedel och insektsmedel. det stämmer också väl med de erfarenheter som vi har fått under åren vi kört Danfoil.

För att kunna sköta växtskyddsarbetena så kostnadseffektivt som möjligt har vi bara möjligheter att erbjuda arbete inklusive preparat.

Vi erbjuder körningar, antingen i samarbete med din växtodlingsrådgivare eller som en totalentreprenad där vi strävar efter att lägga upp en långsiktig strategi för hela växtodlingssäsongen.

 

Gör en egen beräkning