Företaget

Produkter 
- Växtskydd 
- Flytgödsel 
- Skörd 
- Sådd 
- Övrigt 

Aktuellt

Växtodlings Information

Minimerad Jordbearbetning

Leverantörer

Fotogalleri

Kontakta oss

Startsidan

Flytgödsel

SAK/Samson produkter har alltid räknats som ledande inom gödselhandteringen. Vår tankvagn är en 15 m3 miljöcertifierad vagn som är utrustad med den senaste teknologin för att kunna fungera störningsfritt under de mest varierande förhållanden.

En viktig del på stora tankvagnar är däcksutrustningen, det är inte bara däckets bredd som har betydelse, utan även diametern och däckskonstruktionen. Vår vagn är utrustad med Trelleborg Twin 750*30,5 med styrbar boggi för att kunna köra med lufttryck under 1 Kg.

Vagnen är även utrustad med styrning av gödselgivan för att kunna lägga ut exakt giva.

Rampen har en slangdelning på 30 cm för jämnast möjliga spridning vilket även minimerar problemen med sporer vid vallodling.

Den sammanlagda kapaciteten är otroligt stor vilket resulterar i att många körningar kan utföras för ca. 10 Kr/m3.

 

 

SVARTJORDSMYLLNING

Svartjordsmyllning är det för närvarande effektivaste sättet att minimera ammoniakavgång och lukt vid flytgödselspridning.

Under två år har lantbrukets rådgivningscenter i Danmark utfört   20 st. försök med svartjordsmyllning i vårkorn
I 18st. utförda försök med nötgödsel gav 14 st. en merskörd på i snitt 450 kg korn jämfört med släpslangsspridning och nerharvning.

Motsvarande försök med svingödsel gav en merskörd på 180 kg korn.

Skördeökningar uppmättes för myllning både före och efter plöjning.

Försöken bekräftar att merkostnaden för myllning mycket väl uppvägs av merskörden och den inbesparade nerharvningen

  Som sammanfattning kan noteras.
*Minimal ammoniakavgång
*Minimala luktproblem
*Efterredskapet skapar färdig såbädd
*Gödseln placeras på ett djup så växterna kan ta upp kvävet

 

Gör en egen beräkning

Här kan du beräkna gödselns värde

Vi har även en SAMSON omrörare för uthyrning. Den kräver en traktor på ca 100 hk. Omröraren är mycket robust och effektiv. 
En 1000 m3 behållare med ordentligt täcke rörs normalt upp på mindre än 1 tim.