Företaget

Produkter 
- Växtskydd 
- Flytgödsel 
- Skörd 
- Sådd 
- Övrigt 

Aktuellt

Växtodlings Information

Minimerad Jordbearbetning

Leverantörer

Fotogalleri

Kontakta oss

Startsidan

Aktuellt

SKÖTSELAVTAL

 

Vi erbjuder skötselavtal av jord där vi sköter jorden i samarbete
med jordägaren. Vi planerar tillsammans med jordägaren hur växtodlingen skall läggas upp med tanke på stallgödsel, halmförbrukning, viltvård eller andra aspekter som jordägaren har.

Därefter integrerar vi arealen i vår egen odling för att det skall bli så effektivt som möjligt. Vi sköter även frakterna om så önskas.

Efter säsongen avräknas jordägaren skörden minus kostnaderna efter fasta priser.